2008 szeptemberétől minden csoportunkban egész napos angol nyelvű foglalkozást, tanítást biztositunk a gyerekek számára, a két óvonéni közül az egyik csak angolul beszél a gyerekekkel napközben, illetve angolul tartja a foglalkozásokat.

Az alábbi mindennapos foglalkozások biztosítják a gyermekek fejlődését, érdeklődésüknek és irányultságuknak megfelelő feladatokkal, játékokkal segítve a testi-lelki érés folyamatát angolul és magyarul:

- vers-mese (szókincs, képzelőerő, asszociációs képességek, empátia kialakulását és fejlesztését szolgálja)
- környezeti nevelés (megismerteti a szűkebb és tágabb értelemben vett környezetünk értékeit, és játékosan tanít meg ezek szeretetére, megbecsülésére)
- testnevelés (karbantartja a testet, fejleszti az izmokat, az állóképességet, fedezi a gyermekek szükséges mozgásigényét)
- vizuális nevelés (a rajzolás, gyurmázás, és egyéb kézműves tevékenységek, fejlesztik a gyermekek kreatív készségeit, teret adnak a gyermek manipulációs, kombinációs készségeinek a megnyilvánulására, ízlésvilágának kialakulására, művészi hajlamainak kifejeződésére)
- matematika (fejleszti a gyermekek logikus gondolkodását, a memóriájukat)